سخنرانی آقای صالح کامرانی دبیرکل حزب مرکزی آذربایجان در کنفرانس بروکسل که به دعوت «حرکت انضال عربی احواز» در حال برگزاری است

لازم به ذکر است که این کنفراس در تاریخ ۳۰نوامبر و یک دسامبر «طی امروز و فردا» در بروکسل پایتخت بلژیک با میزبانی «حزب انضال عربی» احواز برگزار می شود که نمایندگانی از آذربایجان و بلوچستان شرکت کرده اند. نماینده آذربایجان؛ «حزب مرکزی آذربایجان» است و نماینده بلوچستان؛ حزب مردم بلوچستان می باشد. هدف از … ادامه خواندن سخنرانی آقای صالح کامرانی دبیرکل حزب مرکزی آذربایجان در کنفرانس بروکسل که به دعوت «حرکت انضال عربی احواز» در حال برگزاری است