آذربایجانایران

نصب تصاویر رهبر حکومت ملی آذربایجان جنوبی در محوطه دانشگاه محقق اردبیلی

جمعی از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی روز ۹ بهمن ۱۴۰۱ اقدام به چاپ و نصب تصویر مرحوم میرجعفر پیشه وری رهبر حکومت ملی آذربایجان در سال های ۱۳۲۵-۱۳۲۴ در محوطه دانشگاه کرده اند.

پیشتر نیز بارها پوسترهایی از مرحوم پیشه وری در سطح شهر تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان چاپ و نصب شده بود با جمله‌ی منسوب به وی که گفته شده: (آذربایجان به جای اینکه با تمام ایران به شکل هندوستان اسیر باشد ترجیح میدهد برای خود ایرلند آزادی باشد.)

ارتش حکومت پهلوی ایران پس از ساقط کردن دولت قانونی «حکومت ملی آزربایجان» به رهبری جعفر پیشه وری در آذرماه‌ سال ۱۳۲۵ و کشتار روشنفکران و مبارزین و هزاران نفر شهروند بیگناه آذربایجانی با‌ سوزاندن‌ کتابهای‌ تورکی‌ جشن‌ کتابسوزی‌ را‌ برگزار‌ کردند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا