دست یکی از کارگران شهرداری تیکان تپه در کارخانه آسفالت این شهر قطع شد

آذربایجان

 دست یکی از کارگران شهرداری تیکان تپه در کارخانه آسفالت این شهر قطع شد

دست یکی از کارگران شهرداری تیکان تپه در کارخانه آسفالت این شهر قطع شد و به دلیل نبود امکانات درمانی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا