شعبه ۲دادگاه تجدیدنظر

ایران

اعتراضات دوم مرداد آذربایجان؛ ارجاع پرونده اولدوز قاسمی به دادگاه تجدیدنظر پس از اعتراض دادستان

پرونده اولدوز قاسمی، فعال مدنی آذربایجانی ساکن تبریز پس از تبرئه در مرحله بدوی با اعتراض دادستان به شعبه ۲…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا