صالح کامرانی رهبر حزب مرکزی آذربایجان

آذربایجان

تحلیل اعتراضات دو هفته اخیر در آذربایجان و ایران: صالح کامرانی رهبر حزب مرکزی آذربایجان

استراتژی ،رویکرد ها و مواضع حرکت ملی آذربایجان این روزها سوالات زیادی درخصوص پایداری قیام ،اهداف ونیز همسانی و عدم…

بیشتر بخوانید »
آذربایجان

تحلیل اعتراضات دو هفته اخیر در آذربایجان و ایران:صالح کامرانی رهبر حزب مرکزی آذربایجان

بر همگان روشن می‌باشد که جنس اعتراضات اخیر با همه اعتراضات و‌قیامهای چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چه در…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا