مجری ترکیه

جهان

مجری مشهور تلویزیون ترکیه با ایجاد کمپینی برای آوارگان روهنگیا ۴۹۲ باب خانه ساخت

با كمك هایی که در برنامه «تاتلی و سرت» موگه آنلی در تلویزیون آتی‌وی جمع شده بود، ۴۹۲ خانه برای…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا