نصب-بنر

ایران

نصب بنر اعتراضی در اردبیل؛ سیستم پانفارس و ایرانشهری حاکم بر جغرافیای قراردادی ایران را محکوم میکنیم

«تاراج معادن و ثروت‌های طبیعی ملل تحت ستم، تغییر دادن اقلیم و پیاده سازی استراتژی زمین سوخته و به طبع…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا