کتابسوزی و پهلوی‌ها

مقالات

آنجا که کتاب هارا میسوزانند، انسان‌ها را نیز خواهند سوزاند – محمد عینی

«۲۶ آذر سالروز کتاب سوزی توسط حکومت پهلوی در آذربایجان» در طول تاریخ کتاب سوزی توسط مهاجمین، عملی سمبلیک در…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا