Addım-addım Bütöv Azərbaycana və Turan doğru!

Azərbaycan

Addım-addım Bütöv Azərbaycana və Turan doğru!

Bu, bir yandan torpaqlarımızın bölünməsi, gücümüzün, dünyanın və regionun iqtisadi-siyasi həyatına təsir imkanımızın azalmasıdırsa, digər tərəfdən də bizi hər zaman…

Read More »
Back to top button