Ağsaray

Azərbaycan

Tarixi məqalə: Təbriz memarlarının digər ölkələrdəki əsərləri – Ağsaray

Bu böyük sarayın yalnız giriş baştağı yarıuçuq vəziyyətdə günümüzə qalmışdır. Əmir Teymurun qəbulunda olmuş İspan səfiri Klaviko bu sarayı “hökmdarın…

Read More »
Back to top button