Atom anlaşması sonrası Iran və Güney Azərbaycan

Azərbaycan

Atom anlaşması sonrası Iran və Güney Azərbaycan

Sorun(məsələ): Mahiyyətcə daxili istemara(sömürgəçiliyə) qarşı olan Güney Azərbaycan nasyonalizmi-millətçiliyi illər öncədən İran daxili siyasətində güvənlik məsələləri içində yerləşib. Üstəlik son…

Read More »
Back to top button