Ayaq yalın

Azərbaycan

Təbrizdə Azərbaycan Türk dilində tamaşa icra olunacaq

Əli Fütuhi və Əlirza Kuşək Calalinin birgə rüjisroluğu ilə ərsəyə gətirilmiş tamaşa Güney Azərbaycan Təbriz şəhəri Ustad Sadiqi adına Teatrın səhənsində…

Read More »
Back to top button