“Haqqını Almağa Ayağa Qalx”

Azərbaycan

“Haqqını Almağa Ayağa Qalx”

Sözügedən təşəbbüs adları aşağıda sadalanan şəhərlərdə həyata keçirilib:  Təbriz;  Urmiya;  Qoşaçay (Miyandoab);  Sulduz (Nəqədə);  Kərəc;  Qum;  Marağa;  Binab (Zəncan);  Çarborac.…

Read More »
Back to top button