indi 60%-ə çatıb

İran

İranda yoxulluq səviyyəsinin altında yaşayan əhali inqilab dövründə 20% idisə, indi 60%-ə çatıb

Qəzet “Yanlış yarım əsr” başlıqlı yazısında bildirib ki, 1979-cu ildə İran əhalisinin 20%-i yoxsulluq səviyyəsinin altında idisə, 1400-cü ilin sonunda…

Read More »
Back to top button