İran varlığını düşman nəfrətinə bağlamış

İran

İran varlığını düşman nəfrətinə bağlamış

Dünyada ölkələrin bir çox özlərinə bir var oluş fəlsəfəsi tanımlayırlar. Bu məsələ ideolojik yapılara sahib ölkələrdə daha da çox gözə…

Read More »
Back to top button