İsfahanda evsiz insanlar tövlələrdə yaşayır

İran

İsfahanda evsiz insanlar tövlələrdə yaşayır

Məlumata görə, bu məkanların icarəsi üçün də 1.1-2 milyon tümən, girov üçün isə 10-15 milyon tümən tələb olunur.

Read More »
Back to top button