Məhəmmədhəsən_xan_Qovanlı-Qacar

Azərbaycan

Məhəmmədhəsən xan Qovanlı-Qacar (1714-1758)

Mükəmməl mədrəsə təhsili almış, atasının ölümündən sonra Qovanlı oymağına başçılıq etmişdi, 1746-cı ildə türkmənlərlə birləşib iki min Qacarın başında Nadir…

Read More »
Back to top button