Mollanın əmmaməsini ayaqlayan qadın iki ittihamla tutulub

İran

Mollanın əmmaməsini ayaqlayan qadın iki ittihamla tutulub

Qum şəhərinin “Əmr be Məruf və Nəhy əz Münkər” (Yaxşı İşlərə Sövqetmə və Pis İşlərdən Çəkindirmə) Qərargahının katibinin müavini Məhəmmədtəqi…

Read More »
Back to top button