Oğuz_tayfası

Azərbaycan

Oğuz tayfalarının damğalarını əks etdirən maket şəhərdən yığışdırılıb

Təbriz şəhərinin Bələdiyyəsi tərəfindən qoyulmuş damğalar naxışlı maket Azərbaycana qarşı birləşən panfarsist və kürdlərə bağlı terrorist dairlərəin təziqi ilə bir…

Read More »
Back to top button