Qəzvin sənaye müəssisələri ağır durumdadır

Azərbaycan

Qəzvin sənaye müəssisələri ağır durumdadır

O, Qəzvinin kənd təsərrüfatı və əkinçilik sahəsində ölkədə birincilərdən olmasına baxmayaraq yeni sistem və texnologiyaların tətbiq edilməməsinin bu sahəyə ciddi…

Read More »
Back to top button