Rəssamlıq_məktəbi

Azərbaycan

Rəssamlıq məktəbi

Qafqazda, Türkiyə və İran kimi ölkələrdə əvvəllər əlyazmalar, daha sonra daşbasma üsulu ilə çap olunan kitablar “Əsli və Kərəm”, “Leyli…

Read More »
Back to top button