Şairlər

Azərbaycan

Təbriz Şairlər Məqbərəsi

Burada 400-dən çox tanınmış şair dəfn edilib. Şüəra Məqbərəsi daha çox Şəhriyarın adı ilə tanınsa da, əslində Xaqani Şirvani, Qətran…

Read More »
Back to top button