salam vətən

Azərbaycan

Şüarımız: Salam Azərbaycan, salam vətən

Hakimiyyətin Azərbaycan şəhərlərində “Salam Fərmandeh” mərasimləri keçirməklə öz qüdrətini möhkəmləndirməyə can atdığı şayiələri var. Millətin ən ağır iqtisadi vəziyyətə düşdüyü,…

Read More »
Back to top button