Salar _Taher_Əfşar

Azərbaycan

Salar Taher Əfşar və Kərim İsmayılzadəyə qarşı fiziki işgəncə və həddindən artıq psixoloji təzyiq

Onların birbaşa telefon və ya üz-üzə zənglərinin qəfil kəsilməsindən təxminən 2 həftə keçdi və onun ailəsinin Təbriz həbsxanasının rəhbərliyi ilə…

Read More »
Back to top button