Təbrizdə milli fəallar əski yer adlarının bərpasını tələb edir

Azərbaycan

Təbrizdə milli fəallar əski yer adlarının bərpasını tələb edir

Təbrizli milli fəallar mayın 12-də kənd və yer adlarının farscaya çevrilməsinə etiraz olaraq təhrif olunmuş yer adlarını göstərən lövhələrin üzərində…

Read More »
Back to top button