Təbrizin mərkəzi həbsxanasında azərbaycanlı hüquqşünas vəkil “Qasım Bödi Binab”ın aclıq aksiyası dəvam edir

Azərbaycan

Təbrizin mərkəzi həbsxanasında azərbaycanlı hüquqşünas vəkil “Qasım Bödi Binab”ın aclıq aksiyası dəvam edir

Bu azərbaycanlı vəkil məhbusları müdafiə komitəsi yaradaraq “ölkənin təhlükəsizliyinə qarşı ictimaei və təbani fəaliyyət” və “rejim əleyhinə təbliğat” ittihamı ilə…

Read More »
Back to top button