Türkiyədən Cənubi Qafqaza yeni avtomobil tuneli açılır

Bölgə

Türkiyədən Cənubi Qafqaza yeni avtomobil tuneli açılır

Türkiyənin şərqində açılacaq “Pırınkayalar” tuneli yeni nəqliyyat arteriyasına çevriləcək. Tunel Ərzurum vilayətinin Uzundərə rayonu ilə Artvin şəhərini birləşdirəcək və 2…

Read More »
Back to top button