Twitter

Azərbaycan

Donald Tusk türkcə danışdı: Azərbaycan təkrarolunmaz ölkədir

Avropa Birliyi Şurasının prezidenti Donald Tusk Azərbaycanın adət ənənləri və müasirliyi özündə birləşdirən, şərqi və qərbi əks etdirən bir ölkə…

Read More »
Back to top button