Urmiya gölünə verilən su tələb olunan həcmin heç 20%-ni TƏŞKİL ETMİR

Azərbaycan

Urmiya gölünə verilən su tələb olunan həcmin heç 20%-ni TƏŞKİL ETMİR

Məlumat Su Hövzəsinin Mühafizəsi, İstismarı və Sosial Məsələlər üzrə idarənin vitse-prezidenti Amiri tərəfindən verilib. Göstəricilər açıq şəkildə göstərir ki, hətta…

Read More »
Back to top button