Urmuda piyada keçidinə olunan pozuntular. Piyada keçidləri şəhərin ən önəmli fəzalarından biri sayılır.

Azərbaycan

Urmuda piyada keçidinə olunan pozuntular. Piyada keçidləri şəhərin ən önəmli fəzalarından biri sayılır.

Məqsədə fiziki çatmaqda əsas nəqşi olmaqla yanaşı ötən piyadanın arxayın bir fəzada, ictimai müşküllər və manelər olmadan, ötməsinə şərait yaradır.…

Read More »
Back to top button