Yasəmən Qaraqoyunlu

Məqalələr

“Rusiyanın zəiflənməsinin yolu, daxilində panturanis ideyasının güclənməsi olacaq”!- Yasəmən Qaraqoyunlu

Rusiyanı zəiflətməyin yolu onun daxilində panturanist ideyaları genişləndirməkdir Son vaxtlar Rusiya Federasiyası tərkibindəki Başqırdıstan və Çuvaşiya Respublikalarında yerli türk dilinin…

Read More »
Back to top button