zəif inkişaf

az

Süngün mis mədəni zəif inkişaf edir

Süngün mis mədəninin işlənilməsinin yavaş irəlilədiyini, lakin davam etdiyini bildirən Şərqi Azərbaycan valisinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini deyib: “Dağ-mədən və…

Read More »
Back to top button