Zeynal_bəyin

Azərbaycan

Tarixi məqalə: Təbrizli memarların Osmanlı memarlığına töhfələri – Uzun Həsənin oğlu Zeynal bəyin türbəsi

Türbə ümumi kompozisiyasına, tikinti materialı və memarlıq elementlərinə görə Azərbaycan mənşəlidir və silindrik gövdəli qülləvari türbələr qrupuna aiddir. Zeynal bəy…

Read More »
Back to top button