بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در خصوص قیام بزرگ ملت آذربایجان

آذربایجان

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در خصوص قیام بزرگ ملت آذربایجان

دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز، ملت تاریخ ساز آذربایجان همگان نیک میدانند که، دانشگاه آزاد واحد تبریز همواره مرکز مبارزاتی ملت…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا