دیوار نویسی در شهر اردبیل

آذربایجان

نه به تحمل دیکتاتوری

جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در پی سرکوب تظاهرات ملت آذربایجان نسبت‌ به‌ حجاب‌ اجباری، مسائل‌ مربوط به‌ حقوق‌…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا