Azərbaycan var olsun

Azərbaycan

Həsrət körpüsü:Azərbaycan var olsun, İstəmiyən kor olsun” hayqırtısı

Dünən Güney Azərbaycanın Həsrət körpüsü, Araz çayı sahilində: “Azərbaycan var olsun, İstəmiyən kor olsun” hayqırtısı  Azərbaycan əsgərlərinə dəstək olaraq səsləndılər…

Read More »
Back to top button