Azərbaycanın müqəddəratını həll edən müqavilələr

Məqalələr

​​Tarixi məqalə: Azərbaycanın müqəddəratını həll edən müqavilələr – Türkmənçay müqaviləsi

Qısa müd­dətə bütün Azərbaycanın quzeyi ruslardan təmizləndi. Lakin Abbas Mirzənin Şuşanın müha­sirəsində 45 gün yubanması ruslara müdafiəni təşkil edib əks…

Read More »
Back to top button