Başmaq sənəti azərbaycanlıların əlindən çıxır.

Azərbaycan

Başmaq sənəti azərbaycanlıların əlindən çıxır.

Meqaşəhər Təbriz, İranın gön və başmaq paytaxtı kimi tanınsa da bu sənət üçün Təbrizdə indiyədək şəhərcik salınmayıb, ona görə də…

Read More »
Back to top button