Oğuz

Azərbaycan

Oğuz, oğur və unudulmuş okot soyu haqqda bilmədiklərimiz

Bu bölgü saklarda da öz əksini tapıb və müxtəlif qədim yunan mənbələrdə SKUZ, SKLUZ, UZ, QUZ və s. — Oğuzlarla…

Read More »
Back to top button