orta-əsrlərdə

Azərbaycan

Təbriz orta əsrlərdə – Atabəylər (Eldənizlər) zamanında (1136-1225)

Sultan Mahmudun ölümündən sonra hakimiyyətə gələn II Sultan Toğrul (1132-1135) Eldəniz Sultanın şəxsi məmlükləri sırasına keçirildi. Zəkası və qabiliyyətləri ilə…

Read More »
Back to top button