xaqan

Bölgə

Qızıl-Bunda – Müqəddəs odun diyarı

“Türklər hər şeydən üstün odu tutur, havaya və suya rəğbət bəsləyir, torpağa himnlər qoşur və yalnız göyü və yeri yaradan…

Read More »
Back to top button