Xiyabani_hərəkatı

Azərbaycan

Xiyabani hərəkatı və Azadistan Cümhuriyyəti (1920)

Məşrutə elanına böyük töhfə verən Təbriz xalqı bu dövrdə də millət və dövlət mübarizəsini davam etdirmişdir. Məşrutə elanından sonra qısa…

Read More »
Back to top button