Azərbaycan

Müdirlərin yaramazlığı Həmədan Əyalətinin iqtisadi damarı olan mağaranın həyatını dayandırıb.

Turizm sahəsində fəlaiyyət göstərən və turizm üzrə təhsilini bitirmiş Məhəmməd Suzənçi deyir: Həmədanın Əli Sədr Mağarası sadəcə bir mağara deyil, Əyalətin iqtisadi və yaşam damarı sayılır.

Turizm sahəsində fəlaiyyət göstərən və turizm üzrə təhsilini bitirmiş Məhəmməd Suzənçi deyir: Həmədanın Əli Sədr Mağarası sadəcə bir mağara deyil, Əyalətin iqtisadi və yaşam damarı sayılır. Müdirlərin yaramazlığı isə Həmədan Əyalətinin bu iqtisadi damarını kəsib, ölkə üzrə Baş Yoxlama Təşkilatı bu mövzunu araşdırmalıdır.
Suzənçi, ISNA-nın dəftərində keçirilmiş “Əli Sədr Mağarası Bağlanamsının Həmədanın Turizminə Təsirinin Araşdırılması” toplantısında habelə bildirib ki, “Bu mağaraya illik 700 min turist baxışı olur. Hər bir biletin 40 min tümən olması hesabı ilə, Əli Sədr Mağarasından 28 milyar tümən gəlir qazanılır. Eləcə Əli Sədr Səyahət Şirkəti məcmuəsində sair bölmələrdən də bu gəlirin iki qatı qazanılır. Bu şirkət illik 50 milyar tümən gəlir qazana bilərdi, hal hazırda isə qazandırıcı deyil və bilinmir ki, necə sərmayı yatırımı olunub. Bu mağara Ustandarınin özəl həyətinə çevrilib. Bəzi sərmayə yatırlnalar isə deyirlər ki, Mağaranın idarə olunması onlara tapşırılsa Həmədan şəhərinin bütün xərcləri qədər gəlir qazandıra bilərlər. Çoxlu potensialı olan bu mağaranı kim idarə edir və bunlar şəhər üçün nə etdikləri bəlli deyil. , bir halda ki, Əli Sədr Mağarası önəmli olduğundan dünyada Əli Sədr adı ilə səbt olunub tanınır və bağlanması dayandırılıb fəaliyyətə başlaması ilə böyük gəlir gətirə bilər amma Əyalətin müdirləri turist cəzb olunması üçün hansısa bir əsəri dünya üzrə səbt etdirmək dalıncadırlar. Belə bir müdirlər bu önəmlikdə mağara üçün nə ediblər ki, hələ bir hansısa əsərin də dünayda səbt olunması dalıncadırlar? Məsullar bildirib ki, bu mağaranın bağlanamsı koronaya görədir, amma bağlanmasına surətcələsəni göstərməlidirlər. Korona Sitadının qərarı bu mağaranın Murdad ayının 30-a kimi bağlaması olmuşdur və bu sitad Şəhrivər ayının 1-dən sonra heç bir qərarı olmayıb. Ona görə də Mağaraın bağlı qalması barədə araşdırma olunmalıdır. İranın Əli Sədr Mağarasından başqa heç bir mağarası bağlanmayıb. Gəncnamə Telekabini bağlanıb ki bu mağara da bağlı qalsın? Bu mağaranın bağlı qalması Ona görədir ki, Əyalətin ümdirləri yaramaz davranır. Korona Əli Sədr Mağarasını 20 il geriyə saldı, belə doğru olmayan bağlanmalar da onu 10 il geri salıb. Hesablanma olunmadan tətil edilməsi ilə bu sahədə sərmayə yatıranlar dağıldı, alt quruluşlar, insani sərmayələr məhv oldu, ona görə də ilk günlərə qaytımaq neçə illər mümkn olmayacaq.”

Related Articles

Bir cavab yazın

Back to top button