آذربایجانایرانمقالات

انتظار از آذربایجان و ترکها برای ایجاد تحول در ایران! – حسن راشدی

اعتقاد عمومی در ایران بر این است که از نظر سیاسی هر تغییر و تحولی بخواهد در ایران صورت گیرد بدون دخالت مردم آذربایجان و ترکها، نتیجه ای نخواهد داد و بر همین اساس است وقتی اعتراضی در کشور صورت می گیرد همه منتظرند ببینند مردم آذربایجان بخصوص مرکز آن تبریز، در این مسئله چه عکس العملی از خود نشان می دهد!

رسیدن مردم به چنین اعتقادی تنها یک خیالپردازی ساده نیست بلکه تجربه دهه‌های گذشته بخصوص از زمان برقراری مشروطه به این سو نشان می دهد، آذربایجان علی الخصوص شهر تبریز مرکز اصلی قیامها و تحولات سیاسی در ایران بوده است.

اما تجربه یک صد سال گذشته، بخصوص گذشت بیش از چهل و سه سال از انقلاب اسلامی و اجرا نشدن حتی اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد تحصیل به زبان غیر فارسی در مدارس، به چهل‌درصد از جمعیت ایران یعنی به ترکان ساکن این سرزمین که اکثریت نسبی جمعیت کشور را تشکیل میدهند اما از حقوق اقلیت هم، یعنی تحصیل به زبان ترکی مادری در مدارس برخوردار نیستند یاد داد برای رسیدن به حقوق انسانی برابر به نسبت کثرت جمعیت همه ملیتهای در ایران، تنها ایجاد تغییرات در حاکمیت و عوض شدن نوع پوشش چاره کار نیست، بلکه برای دستیابی به دموکراسی واقعی و حقوق برابر و احترام متقابل، تغییرات اساسی در فکر و عمل باید صورت گیرد و برای رسیدن به این حقوق، تصمیم درست و به موقع باید گرفت و نباید تابع احساسات حساب نشده و گوشت قربانی پان ایرانیستها، آریاچیها و کوروش پیغمبریها که در آرزوی سلطنت و دیکتاتوری تلخ و تجربه شده گذشته هستند و بدون ارائه نوع اداره کشور برای آینده  ترسیمی خود، وعده سر خرمن میدهند، شد!

ترکان ایران با دارا بودن اکثریت نسبی جمعیت کشور حق دارند حقوق برابر با فارسها در همه زمینه های مادی و معنوی از جمله رسمیت زبان ترکی به عنوان دومین زبان رسمی کشور داشته باشند !

این قشر از جامعه  به درجه ای از آگاهی سیاسی و شناخت حقوق خود رسیده اند که دیگر نمی توان آنها را بدون داشتن حقوق قید شده در منشور سازمان ملل متحد و با نام و بهانه حفظ تمامیت ارضی کشور که همه اختیارات و امتیازات کشور در ید و حاکمیت مطلق یک قوم، یک زبان  یک فرهنگ باشد  و بقیه به حاشیه رانده شوند، به تبعیت مطلق از نیروی مرکزگرا و ایرانشهری که خودرا فرمانده و بقیه را فرمانبردار فرض میکنند راضی کرد!

بر همین اساس، ترکان ایران بر آنچه که در کشور می گذرد با دید باز می نگرند و در مواقع لازم و فارغ از شعارهای پان ایرانیستها و هرگونه نیرویی که جنبش و اعتراضات اخیر را به نفع خود مصادره  کند با توجه و احترام به حقوق انسانی  همه ملیّتهای ساکن ایران چه ترک، فارس، عرب، بلوچ، کرد، لر، گیلک و غیره، تصمیم مناسب را خواهند گرفت و همانطوریکه افکار عمومی هم بر آن اذعان دارد این ترکها هستند که در هر تغییری در ایران، نقطه پایان آنرا می گذارند!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا