آذربایجانمقالات

اورمو گولو‌ جان ‌وئریر دولت اونون قئتلینه فرمان وئریر/ نویسنده: سعید داوری نیکو

۴۲ سال پیش وقتی در حرکتی نمادین چندین تخته سنگ‌از زنبیل داغی به سوی دریاچه اورمو انداختیم از اینکه جاده ای جدید و کوتاه تا تبریز خواهیم داشت مسرور شدیم، نمیدانستیم این راه نه برای نزدیکی به تبریز ، بلکه برای تحکیم دشمنی دولت فارسیست با ازربایجان و ملت تورکش بوده است.

چند روزی است که تقریبا تمامی خبرها و‌حرکات مردم ازربایجان در خصوص اعتراض به خشکانیدن عمدی نگین فیروزه ای که حال بیشتر به سنگ زمردین تبدیل شده است ، می‌باشد.
نمایندگانی به بازدید تونل رودخانه زاب میروند، مقالات ، اشعار و نماهنگ هایی در مرثیه مرگ اورمو گولو ‌سر می‌دهیم، همگی میخواهند و بر زبان میاورند تا بلکه به گوش مسوولان برسد.
مردم ازربایجان ، چرا اینقدر ساده لوح ویا خود فریبکاریم؟
بوجود اورندگان دولت فارسیست ۱۵۰ سال است برای نابودی تورکان و‌ وطنشان ازربایجان ، برنامه ریزی ، اردو، تجهیزات پول و مزدور تدارک میبینند.
۱۰۰سال است که دولتی فارسیست و ‌صد در صد برای دشمنی با تورکان زاییده شده است، در این صد سال تخریبات و اسیمیلاسیونی معادل قرنها بر صاحبان اصلی این سرزمین یعنی تورکان انجام یافته و هنوز هم ادامه دارد.
تمامی حرکات و خواسته های صددرصد مدنی و بدور از خشونت اعتراضی تورکان در خصوص خشکانیدن عمدی دریاچه اورمیه، حق آموزش زبان و‌بزبان مادری، عدالت در بودجه بندی و مدل توسعه ای منطقه ای، حمایت از محیط زیست و عدم همکاری با تروریست‌های کرد در غصب سرزمینی مادری تورکان در طی این همه سال با خشونت، زندان ، حبس، قتل، تحجیر ، تبعید و صدمات اقتصادی همراه بوده است.
سالهاست شاهد بی عدالتی و‌سیاستی دو‌گانه در خصوص اعتراض تورکان و‌سایر ملل بوده ایم، دشمنی ‌و قساوت با تورکان ‌خواهان عدالت و طنازی و مماشات با ملتهای خواهان افزایش سهم نسبت به دیگر ملل.
آیا وقت آن نرسیده است که یکبار برای همیشه تکلیفمان را روشن کنیم؟
تا به کی از دشمن و‌قاتلان پدران ،مادران و سرزمینمان به خود این جلادان شکایت خواهیم برد؟
تا به کی میخواهیم نبینیم، نشنویم و نگوییم؟
امروز دیگر زمانی برای مماشات باقی نمانده است، دولت فارسیست بدنبال زمان برای کوبیدن آخرین میخهایش بر تابوت ملت تورک می‌باشد، اگر امروز نخواهیم و نتوانیم حقمان را پس بگیریم، دیگر فردایی وجود ندارد که فرزندانمان بخونخواهی پدران و سرزمینشان قیام کنند.
این روزها آخرین فرصت برای از کار انداختن ماشین ظلم و ستم دولت فارسیست میباشد.
دنیا در سکوت مطلق شاهد وناظر بر نسل کشی ۱۵ میلیون تورکان ساکن در اطراف دریاچه اورمیه می‌باشد، اگر گمان میکنید که احدی در دنیا برای ما تورکان مژگانش را تکان دهد، بهتر است به قتل عام ۲ میلیون اکرایینی بنگرد که برای مقاصد دو قدرت در حال نابودی است، اکرایینی که بیشتر از ما در بین آنها محبوبیت دارد.
اگر بخود نیابیم و در مقابل این آخرین مصاف با دشمن قرار نگیریم ، مطمئن باشیم که دیگر هیچ چیزی نخواهیم داشت، امروز بر هر تورک ساکن در جغرافیای ایران نام فرض است تا برای احقاق حق خود، و آینده اش قیام نماید و تاحصول نتیجه قطعی از پای ننشیند، ذاتا صد سال است که ذره ذره در حال نابود شدنیم، یکبار هم خودمان راضی بمرگ شویم تا آزادی را برای همیشه در آغوش بگیریم.
ازادلیغی ایستئمیرم ذره ذره گرام گرام
قولومداکی زنجیرلئری قیرام گئرئک قیرام قیرام
چئکیل چئکیل ای قئصب کار
من بو‌ یوردون گور سئسییم
گئرئک دئیل سیسقا بولاق
من اوممانلار تئشنئسییم
۱۹ تیر ۱۴۰۱
سعید داوری نیکو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا