آذربایجانایرانجهان

بیانیه اعلام موجودیت «ائتلاف دمکراتیک ملتها در ایران»

طی پروسه ای از رایزنی های فشرده و گفتگوهای طولانی و با توجه به یکسان بودن ستم ملی و تشابه ظلم و ستمی که همگی ملل در جغرافیای ایران طی یک قرن از آن رنج برده ایم، ما سازمان های عضو در این ائتلاف به این نتیجه رسیده ایم که اتحاد ملل تحت ستم در ایران برای احقاق حقوق از دست رفته و برای تضمین و فرصت دادن به یک همزیستی توام با احترام و حقوق برابر در حکومتی دموکراتیک و مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملتها، که در آن تقسیم قدرت، تقسیم ثروت، منابع و امکانات به صورت عادلانه صورت بگیرد، امری لازم و ضروری می باشد. به همین منظور «ائتلاف دمکراتیک ملت ها در ایران» را بوجود آورده و به این وسیله اعلام موجودیت می کنیم.

ائتلاف دمکراتیک ملت ها در ایران انقلاب کنونی در ایران را انقلابی بر حق و برآمده از چهل و چهار سال ستم و سرکوب و فساد جمهوری اسلامی و بر آمده از ستم ملی رژیم سابق می داند و اکنون ملل تحت ستم با خیزش ها و قیام های مکرر خود زمینه ساز چنین قیام و انقلابی علیه رژیم حاکم شده اند.

ائتلاف دمکراتیک ملت ها در ایران به اصل گفتگو در میان احزاب و جریان های اپوزیسیون مبارز و مخالف جمهوری اسلامی که هیچ گونه وابستگی به رژیم جمهوری اسلامی نداشته باشند معتقد است و بر این باور است که راه رسیدن به آزادی و عدالت در ایران؛ دمکراسی، همکاری، اتحاد و همگرایی آحاد نیروهای مبارز است.

احزاب و سازمانهای عضو ائتلاف دمکراتیک ملتهای ایران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

بلوچستان راجی تپاکی گَل
تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان – دیرنیش
جنبش دانشجویی آزربایجان – آزوح
حركة النضال العربي الاحواز – اسملا
حزب دمکرات آزربایجان جنوبی- گآدپ
حزب راه آزادی قشقایی – قایی‌
حزب مرکزی آزربایجان – آ‌م‌پ

به امید آزادی و عدالت برای تمامی ملتهای تحت ستم در ایران

ائتلاف دمکراتیک ملت ها در ایران
تاریخ …

 

پیوست:
اساسنامه ائتلاف دمکراتیک ملتها در ایران

اصول پایه اى:
1 – ایران کشورى متشکل از ملت های بلوچ، ترک آزربایجان، ترک قشقائی، ترکمن، عرب، فارس، کرد، گیلک، لر وبختیاری است که هر کدام دارای سرزمین تاریخی و ویژگی های ملی خود می باشند.
2 – حق تعیین سرنوشت ملت ها بدست خویش یک اصل بدیهی و غیر قابل مناقشه می باشد.
‎3- ساختار دولتی در ایران می تواند فدرالیسم برآمده از اصل حق تعیین سرنوشت ملتها یا اتحادیه ای از دولت های ملی باشد که در عین اتحاد در بستری دموکراتیک، بر پایه ی سکولاریسم، عدالت و آزادی را برای همه ساکنین این جغرافیای سیاسی تامین نماید.
4 – ما به اصل سرنگونی تمامیت رژیم حاکم بر ایران اعتقاد داریم و آن را “شرط لازم” برای رسیدن ملت ها به حقوق حقه خود تلقی می کنیم.

اصول کلی:
نام این تشکل “ائتلاف دمکراتیک ملتها در ایران ” و به انگلیسی Nations democratic coalition in Iran و به اختصار NDCI می باشد.
“ائتلاف دمکراتیک ملتها در ایران ” بر این باور است که ملل تحت ستم در طول دو دوره حاکمیت شاه و جمهوری اسلامی با یک سیاست شبه استعماری مواجه بوده اند که کیان و هویت آنها را هدف قرار داده است. این سیاست شبه استعماری در قالب تفکر ایرانشهری و با استفاده از تمامی امکانات علیه ملل غیر فارس بکار گرفته شده است. بهمین دلیل تنها راه نجات ملت های در بند تغییر کامل دولت- ملت ایرانشهری و ایجاد یک سیستم غیر متمرکز حاکمیت ملت ها است.
ائتلاف دمکراتیک ملت ها در ایران تضادهای طبقاتی و جنسیتی را جدا از تضاد ملی نمی داند و مبارزه با آن ها را جزئی از مبارزه ملی خود قرار می دهد.
این ائتلاف معتقد است که تنها راه رهایی انقلاب است. این انقلاب بر محور قیام های سازمان یافته که در اشکال و روش های مختلف مبارزاتی خود را نشان می دهند شکل می گیرد و به ثمر می رسد.
ائتلاف دمکراتیک ملت ها در ایران بر این باور است که شرایط تاریخی و سیاسی و اجتماعی در جغرافیای ایران به نقطه ای رسیده است که هیچ ملتی به تنهایی نمی تواند اهداف خود را محقق سازد و به حقوق مشروع خود برسد. به همین دلیل ائتلاف و اتحاد و تشکیل یک جبهه ملل یک ضرورت است.
ائتلاف دمکراتیک ملت ها در ایران در راستای گسترش و پیوند با نیروها و ائتلاف های “سرنگونی طلب” و “سکولار دمکرات” همکاری خواهد نمود.
ائتلاف دمکراتیک ملت ها در ایران به اصول دموکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون هاى الحاقى آن و همچنین حقوق شهروندی اعتقاد کامل دارد و نسبت به آنها پایبند می باشد.
ائتلاف دمکراتیک ملت ها در ایران در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کند و از همسو شدن با هر نوع گرایشی که منافع ملت های ساکن در ایران را تهدید کند، پرهیز می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا