آذربایجانایران

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در خصوص قیام بزرگ ملت آذربایجان

دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز، ملت تاریخ ساز آذربایجان همگان نیک میدانند که، دانشگاه آزاد واحد تبریز همواره مرکز مبارزاتی ملت آذربایجان بر علیه استبداد و دیکتاتوری و فاشیزم و تمامیت خواهی مرکز گرایانی بوده است که همواره با سیاست کثیف استعماری در حال بلعیدن و فلج نمودن پیرامون کشور و آذربایجان عزیز بودند و هستند. اعتراضات دانشجویان این دانشگاه در تاریخ نه چندان دور بر علیه لجن پراکنی روزنامه ایران و برگزاری مراسمات و سیمنارهای مختلف از طرف تشکل های دانشجویی ان زمان که به مدد ریاست دست نشانده سپاه و عوامل نفوذی با بستن این تشکل ها به خیال خام خود صدای آزادی خواهی و برابری طلبی دانشجویان این دانشگاه را خاموش کنند.
زهی خیال باطل که صدای این دانشگاه همواره انعکاس عدالت طلبی و آزادی خواهی، ملت آذربایجان بوده و خواهد بود که از شعار آزادلیق، عدالت ،ملی حکومت بود که شهید دکتر |آیدا حقی فعال ملی و دانشجویی را تقدیم حرکت آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت آذربایجان کرد.
دانشجویان این دانشگاه ضمن اعلام انزجار از عوامل کشتار ، ارعاب و تهدید دانشجویان و ملت آذرباجان تاکید میکنند تا جان در بدن دارند ادامه دهنده راه دکتر رامین پور اندرجانی ها که در کودتای سال 88توسط عوامل رژیم و دستور مستقیم مقدم ریاست نیروی انتظامی و ماشین کشتار رژیم مسموم و دکتر آیدا حقی که در خیابان ولیعصر تبریز با تیر مستقیم ،نه افتادن در گودال به شهادت رسید، خواهند بود.
تا 21آذر و روز انتقام شهید راه آزادی دکتر آیدا حقی و سایر شهیدان آذربایجان چیزی نمانده است.
زنده باد شعار ملت آذربایجان
آزادلیق ،عدالت، ملی حکومت
7آذر 1401

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا