آذربایجانایران

بیانیه مشترک احزاب ملل در رابطه با تلاش سلطنت طلبان جهت فریب مردم و مصادره انقلاب مردمی

ده ها سال ستم و تبعیض علیه ملل مختلف این کشور، توام با فساد و ناکارآمدیِ استبداد اسلامی جامعه را به مرز انفجار کشاند. قتل دختر کُرد ژینا همچون آتشی در انبار باروت، جامعهء پر از خشم و نارضایتی را به قیامی سراسری وا داشت و تمام ملل، این بار نه برای اعتراض به عملکرد دولت، که برای ساقط کردن نظام جور و جهل و تبعیض به پا خواستند.

🔹در این مبارزه مقدس هزاران معترض توسط حکومت خونخوار مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفتند و به زندان افکنده شدند. صدها نفر از زنان و مردان نیز به طرز بیرحمانه ای کشتار شدند. اکنون به وضوح می بینیم که استبدادِ فاسد که در تمام حوزه های اقتصادی و فرهنگی دچار انسداد شده، در حوزه سیاست و مشروعیت حقوقی نیز به پایان خط رسیده است و این امید در دل تمام ملل این پهنه خاکی ایجاد شده که یک بار برای همیشه از ستم و تبعیض و تباهیِ دیکتاتوری اسلامی رهایی یابند.
با مرور تجربیات تلخ یک سده اخیر مشاهده می کنیم که انقلاب مشروطه با کودتایی انگلیسی و بنام ایرانگرایی به مسلخِ استبدادِ پهلوی برده شد و انقلاب 57 نیز بنام اسلام و تشیع مصادره گردید ، اکنون نیز فرصت طلبان سیاسی که در نظام سابق بخشی از دستگاه استبداد، تبعیض و ستم بودند، با بهره گیری از رسانه های وابسته به غرب و ثروت های عظیم ربوده شده از ملل تحت ستم تلاش دارند تا با ایجاد انحراف در انقلاب مردم، سیاست های فاشیستی و مرکزگرایانه را بنام اتحاد و تمامیت ارضی پیش برده، ملل غیر فارس را در یوغ اسارت نگه دارند.

🔹اما دوره ارباب و رعیتی به سر آمده و عصر بیداری ملل فرا رسیده است . مردم فریب شعارهای خوش ظاهر را نمی خورند و این بار نه برای حاکم کردن مستبدی دیگر که برای رهایی ابدی خود می کوشند.

🔹ما فعالان سیاسی ، احزاب و نمایندگان ملل غیر فارس ضمن حمایت و همراهی با انقلاب مردمی این پهنه سیاسی ، مخالفت قاطع خود را با جریان استبدادگرای سلطنت طلب اعلام می نماییم و باور داریم تمام ملل ساکن در این کشور باید از حقوق ملی، انسانی و شهروندی برابر برخوردار شوند.

🔹لازم است که جهت تامین این حقوق، مکانیزیم قانونی و ساختار سیاسی متناسب با کثرت ملی و تنوع فرهنگی در کشور ایجاد گردد.

🔹این ساختار می تواند فدرالیسم یا اتحادیه ای از دولت های ملی باشد که در عین اتحاد در بستری دموکراتیک، عدالت و آزادی را برای همه ساکنین این جغرافیای سیاسی تامین نماید. نهایتا تاکید می کنیم که حق تعیین سرنوشت برای تمام ملل کشور محفوظ است و انتخاب نهایی با آن ملت هاست نه کسانی که خود را قیم یا وکیل و وصی مردم میدانند.

🔹تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان – دیرنیش

🔹جنبش دانشجویی آزربایجان – آزوح

🔹حركة النضال الاحواز (جنبش مبارز احواز )

🔹حزب دمکرات آزربایجان جنوبی- گآدپ

🔹حزب راه آزادی قشقایی – قایی‌

🔹حزب مرکزی آزربایجان – آ‌م‌پ

🔹شورای همبستگی ترکمن صحرا

۰۱/۰۲/۲۰۲۳

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا