آذربایجانایرانمقالات

بیانیه هشت تن از شخصیت ها و رهبران ملت تورک آذربایجان خطاب به ملت خود- یوسف عزیزی بنی طرف

هر یک از اینان سال ها در زندان های رژیم ج ا ا شکنجه و زندانی بوده اند. من به عنوان یک فعال عرب حمایت خودرا از خواسته های این همسنگران ترك اعلام می کنم

ملت بزرگ و قهرمان تورک آذربایجان
همانگونه که مستحضرید، ایران کشوری کثیرالملّه میباشد. با این وجود قریب یکصد سال است که با حاکم شدن سیاستهای شوونیزم فارسی در این جغرافیای سیاسی، حقوق انسانی و ملی ملل غیر فارس نادیده گرفته شده و هرگونه مطالبات حق خواهانه با شدت و خشونت سرکوب میگردد. به همین دلیل و در نتیجه و تداوم چنین سیاستهای ظالمانه و ناعادلانه، ثروتها و منابع رو زمینی و زیر زمینی این ملل غارت و تاراج گشته و میگردد.
در یکصد سال گذشته به علت اعمال سیاستهای تبعیض آمیز و ناعدالتیهای شوونیستی در تمام عرصه ها از جمله؛ در توزیع ثروت و قدرت، شاهد شرایط وخیم اقتصادی در مناطق غیرفارس بوده ایم که تصویر این رنجها و تلخیهای شرایط ناگوار، به شکل دهشتناکی در حال نمایان شدن است. اکنون همۀ ملل غیر فارس بالاخصّ ملت تورک آذربایجان جنوبی طعم تلخ و زهرآگین این فقر، نداری و بدبختی را که در اثر سیاستهای ظالمانه، ناعادلانه و سیستماتیک مرکزگرایان شوونیست اِعمال و تحمیل گشته است را با گوشت و استخوان خود احساس میکنند.
اما بهره گیران از این مواهب که بر اساس معیارهای شوونیستی، خودی محسوب میشوند(مناطق فارس نشین) این وضعیت ناگوار تلخ را با حدّت و درجه کمتری احساس و لمس میکنند.
پر واضح است، جوامع بلوچ، عرب، تورک، تورکمن، قاشقایی، گیلک، لور، کورد و… بخاطر اینکه تحت ستم و مظالم مضاعف مرکزگرایان شوونیزم فارس قرار گرفته اند کمرشان زیر بار فشارهای طاقت فرسا و بی رحمانه در حال شکستن میباشد.
این در حالی است که شرایط معیشت یک کارگر تورک در آزربایجان، حتی با نادیده گرفتن محرومیتهای منطقه که از حداقل امکانات زیر ساختی برای کار آفرینی و در نتیجه بالا بودن شدید آمار بیکاری، در خوش بینانه ترین نگاه نیز نمیتواند با کارگر مناطق فارس نشین که از امکانات بسیار فراوان زیر ساختی و کار آفرینی و همچنین تمرکز صنایع و کارخانجات بی شمار با حقوق و مزایای به مراتب بالا نسبت به مناطق آزربایجانی برخوردارند، مقایسه نمود. این واقعیت تلخ و نشأت گرفته از تبعیضهای سیستماتیک و ظالمانه در همه اصناف و اقشار صدق میکند. اما متاسفانه افکار و اندیشه های مرکزگرایانه که متاثر از شوونیزم فارس است؛ همانا در نادیده گرفتن این واقعیت مُصرّ میباشد.
سالهای متمادی دنیا شاهد است که حرکت ملی آزربایجان جنوبی در مقابل مظالم و فشارهایی که بر این ملت و اقشار و طبقات اجتماعی آن اِعمال میگردد، همچون کوه ایستاده و در دفاع از حقوق انسانی، اجتماعی و اقتصادی آنان از هیچ تلاش و اقدامی دریغ نورزیده و هرگز در برابر تبعیض و ناعدالتیهایی که در قبال جامعه آذربایجان اِعمال میگردد سکوت پیشه نخواهد کرد. خصوصا وضعیت نابسامان و فلاکت بار اقتصادی کارگران، زحمتکشان، معلمان و کشاورزان را که هر روز وضعیت آنها بیش از پیش رو به وخامت میرود، به وضوح رؤیت کرده و علی رغم نگرش امنیتی و برخورد خشن حاکمیت، بر حقوق بر حق انسانها تأکید ورزیده و همانند سابق به عنوان صدای رسای ملت آذربایجان در عرصه ها حاضر خواهد گشت.
از دیگر سو جوامع ساکن در کشور موسوم به ایران، بویژه ملل غیرفارس تحت فشارها و مظالم بیشتری قرار دارند. جلوی آزادی بیان، تجمعات مسالمت آمیز و اعتراضات مدنی گرفته میشود. همچنین مدافعان عدالت و حق خواهی تحت فشارهای امنیتی خشونت بار قرار میگیرند. حقوق بشر رعایت نمیگردد، فعالین ملی-مدنی بطور مداوم تحت ارعاب و تهدید قرار میگیرند، اکثر آنها برای بازجویی به مراکز امنیتی احضار و به شکل غیرقانونی بازداشت، زندانی و به مجازاتهای سنگین محکوم میگردند. همچنین تبعیض و بی عدالتی شدیدی نسبت به ملل غیرفارس اعمال میگردد و حقوق ملی-مدنی آنها منجمله حق آموزش به زبان مادری و توسعه اقتصادی آنها رعایت نمیگردد.
در چنین شرایطی و بویژه در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلّم از تمامی تجمعات مسالمت آمیز با تکیه بر اصل ۲۷ قانون اساسی حمایت نموده و خواستار تغییر شرایط به نفع عموم مردم، بالاخص کارگران، معلمین و کشاورزان هستیم.
همچنین سالهاست که بر این مسئله تاکید میکنیم که حرکت ملی آذربایجان، همواره از جنبشهایی که در جهت رفاه و خوشبختی انسانها بوجود آمده اند، منجمله جنبشهای کارگری، معلمان و فرهنگیان، حقوق زنان، محیط زیستی و… حمایت و همراهی مینماید.
بطور معمول افرادی که منسوب به این جنبشها و مطالبات هستند، در منطقه آذربایجان بیش از دیگر مناطق تحت ظلم و ستم و تبعیض قرار دارند و چون جنبشهای مذکور از رنجهای اقشار مختلف جامعه آذربایجانی سخن میرانند، در درون حرکت ملی آذربایجان جای میگیرند؛ چرا که حرکتهای ملی بالذّات ظرفی مناسب برای خواسته ها ومطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و جنبشهای مرتبط با آنها میباشد از این رو ملت و فعالین ملی آذربایجان، همراهی و حمایت از این جنبشها را وظیفه انسانی خود میدانند. و همانند هزاران تورک آذربایجان جنوبی که در خیابانها و استادیوم ها شعار ” آزادلیق، عدالت، میللی حکومت ” (آزادی، عدالت، حکومت ملی)سرداده اند، از هیچ تلاشی برای تحقق این شعارها دریغ نخواهند کرد.
جمعی از فعالین حرکت ملی آزربایجان
۱.یعقوب تقوی
۲.اکبر آزاد
۳.عباس لسانی
۴.لطیف حسنی
۵.میرموسی ضیاگرگری
۶.آیت (یوروش) مهرعلی بیگلو
۷.علیرضا فرشی
8.سیامک میرزایی”

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا