آذربایجانایران

تاوان فهم درد است؛ تایید حکم‌ ۶ ماه انفصال از خدمت علی حاجی فعال صنفی آذربایجانی

جلسه هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت آموزش پرورش در تهران شعبه یک، حکم ۶ ماه انفصال از خدمت علی حاجی فعال صنفی‌ آذربایجانی ساکن‌ شهرستان جلفا را عینا تایید کرده است.

آقای علی حاجی دبیر تربیت بدنی و فعال صنفی ساکن شهریستان جلفا آذربایجان شرقی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی خویش از تایید حکم ۶ ماه انفصال از خدمت خبر داده است. و گفته اند: در حالی که چند هفته به‌ پایان‌ سال تحصیلی مانده و فصل امتحانات دانش آموزان‌ است، این‌ حکم‌ اجرایی شد.

آقای حاجی زاده در ادامه نوشته‌ اند:

«تاوان‌ فهم‌ درد‌ است

نمیشود‌ که هم‌ بفهمی‌ هم‌ درد‌ نکشی اگر میخواهی درد نکشی پس نفهم باش

تا رسیدن به نوشداروی دهر

خورد‌ باید‌ هزار‌ شربت‌ زهر»

در رای صادره شعبه اول هیات های رسیدگی به تخلفات‌ اداری کارمندان‌ وزارت‌ آموزش‌ پرورش‌ چنین‌ آمده‌ است:

پس از اتمام‌ رسیدگی و ملاحضه اسناد و مدارک موجود در پرونده‌ و نیز توجه کامل به مدافعات متهم اتهام منتسب به وی که با بند یک ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی منطبق می باشد، برای هیات محرز گردید. لذا به استناد بند د ماده ۶ قانون مذکور هیات با اتفاق‌ آرا رای‌ هیات‌ بدوی مبنی بر مجازات انفصال موقت به‌ مدت ۶ ماه را عینا تایید می نماید.

این فعال صنفی ۱۶ اردیبهشت در رابطه با گشوده شدن پرونده جدید در صفحه شخصی خود نوشته بود:

«هنوز حکم تجدیدنظر پرونده قبلی نهایی نشده برگه ی اتهام دیگری امروز بدستم رسیده مبنی بر”  تشویش اذهان عمومی که هیات رسیدگی به تخلفات اداری را بازوی سرکوبگر فعالین صنفی معلمان خطاب کرده اید”

باید ازین ها  پرسید آیا چنین برخورد  رفتاری بواسطه یک نوشته آنهم در زمانیکه پرونده هنوز در مرحله تجدیدنظر در دست بررسی است،  اگر اسمش سرکوب نیست پس چیست ؟؟!!»

انتشار مطالبی در فضای مجازی و صفحه اینستاگرامی منیم آذربایجان از مصادیق اتهام مطروحه علیه آقای حاجی بوده است.

این معلم آذربایجانی و عضو کانون صنفی معلمان شهرستان جلفا پیشتر توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به ۶ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود که هم اکنون در مرحله تجدید نظر میباشد.

علی حاجی، متولد سال ۱۳۵۸، عضو کانون صنفی معلمان و کارمند آموزش و پرورش شهرستان جلفا فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد با سابقه ۲۵ سال سابقه کاردر آموزش و پرورش می باشد.

از آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد زیادی از معلمان واساتید دانشگاه در شهرهای مختلف آذربایجان به دلیل اعتراضات صنفی جهت احقاق حقوق و مطالبات قانونی خود و حمایت از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ مورد بازداشت و حبس قرار گرفته و یا به انفصال موقت یا دائم از خدمت،بازنشستگی اجباری و …محکوم گردیده اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا